Rekisteriseloste

 

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laatimispäivä 18.5.2015

 

 

1. Rekisterinpitäjä

Naistenkauppa
Hämeentie 157, 7. krs Huone 16
00560 Helsinki
FINLAND

 

 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Joni Voutilainen

 

 

3. Rekisterin nimi

Naistenkaupan verkkokaupan käyttäjärekisteri

 

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Naistenkaupan verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

 

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:

 

Nimi ja osoite

Jotta tilaus löytää perille.

 

Puhelinnumero

Jos tarvitsemme nopeasti yhteyden asiakkaaseen, esimerkiksi jos osoite on kirjoitettu väärin.

 

Sähköpostiosoite

Näin voimme ilmoittaa tilauksen tilasta asiakkaalle. Kun tilaus on toimituksessa tai suljettu.

 

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Naistenkaupan verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

 

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Naistenkaupan verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

 

 

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

 

 

10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

 

 

11. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

 

12. Evästeet

Käytämme kaupassamme evästeitä. Evästeillä saamme tietoa vierailijoiden käyttäytymisestä ja kohdentamalla tarkemmin markkinointia. Tällä tavalla pystymme parantaman kauppamme toimintaa. Esimerkiksi mille sivuille saapuu, kuinka kauan viettää kyseisellä sivulla, selasiko asiakas tämän jälkeen muita sivuja ja tekikö asiakas ostoksen. Jos asiakas ei tehnyt ostosta, saattaa hän nähdä Naistenkaupan mainoksen Facebookissa tai Googlen yhteistyökumppaneiden sivuilla. Evästeet kerätään anonyymisti, eli emme tiedä kenen evästeitä tarkastelemme.